Sociální odbor v Čáslavi varuje před podvodníky

28.10.2018
Ilustrační foto
V poslední době bylo zaznamenáno nezákonné jednání, kdy se osoba dostala do bytu seniorky v Čáslavi na základě lživého tvrzení o tom, že je sociálním pracovníkem.
Sociální odbor proto varuje občany města a upozorňuje na to, že  každý sociální pracovník se musí během své sociální činnosti prokazovat průkazem, který obsahuje náležitosti zaznamenané v § 39 vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních službách č. 505/2006 Sb., který zní: „Průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovník a zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu jako sociální pracovník, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,
c) fotografii zaměstnance,
d) označení „sociální pracovník“,
d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměstnance,
e) dobu platnosti průkazu
Převzato ODTUD

Aktuálně z Kutnohorska