Obnovení silničního provozu přes malínský most přinese změny na autobusových linkách

24.09.2018
Ilustrační foto
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje , odboru dopravy bude ode dne 1.10.2018 obnoven silniční provoz ze Sedlce do Malína přes malínský most. Provoz bude po dobu dokončovacích prací na mostě řízen světelným signalizačním zařízením - semafory. Z důvodu obnovení silničního provozu se od pondělí 1.10.2018 ruší linka městské autobusové dopravy č. 245010 Malín - Kaňk - Kutná Hora, která byla v provozu jako náhradní doprava z Malína přes Kaňk  do Kutné Hory a obnovuje se provoz linky č. 245001 ( provoz v pracovních dnech ) a linky č. 245007 ( provoz ve dnech pracovního volna, ve dnech pracovního klidu a ve svátek ) ve směru poliklinika - aut.st. - hl. nádraží ČD - Malín a zpět v plném rozsahu. V budoucnu budou některé spoje linky č. 245001 opět zajíždět do obce Hlízov.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Kutnohorska